Bulletin Hermes

Bulletin Hermes

Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestond vorig jaar 50 jaar. Om dit jubileum te vieren gaven we een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Zie de Publicaties-pagina. Meer weten over de geschiedenis van Hermes? Klik dan hier.


Hermes 184

 November 2019

Hermes 184 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 7 september 2019.

02

Walter de Rooij: Griekenland brengt de boekjesverzamelaar in verwarring

De auteur beschrijft de ontwikkeling van de Griekse postzegelboekjes vanaf de eerste uitgifte in 1930 tot de huidige variant met zelfklevende zegels.

05

Rien Smit: Hoe een zegel tot leven komt (Hellas 676): de slag om Kreta

Rien doet verslag van zijn reis naar West-Kreta op zoek naar sporen van WW-II.

07

Ruud Verberne: Een stukje Griekse (post)historie uit het eind van WO-II -

Deel 2: hervatting van de postverbindingen met het buitenland

Ruud analyseert de complexe tariefstructuur van de post aan het eind van de Duitse bezetting en het weer opstarten van het postverkeer met het buitenland na de bevrijding in november 1944. Hij illustreert dit onder andere met een aantal zeldzame poststukken. 

13

Ad van Groesen: Over dubbeldrukken

Ad laat een dubbeldruk zin uit de seire “Vliegende Hermes”.

13

Ad van Groesen: Nieuwe ontdekking bij Soc. Toeslagzegel van 100 jaar geleden (vervolg)

De auteur vult de gegevens met betrekking tot zijn vondst van de toeslagzegel met ontbrekende enen, opgenomen in Hermes 183, aan.

14

Herkenningstekens van keurmeesters

Een overzichtje van de manier waarop in Duitsland de keurmeesters hun keur zetten.

15

Joost Meyer: Randverschijnselen – deel 2: verkeerslichten en telstroken

Joost laat Griekse zegel-uitgiften zien met traffic-lights en uitgiften waarbij op de rand een tel-nummer aanwezig is. 

Hermes 183

 Augustus 2019

Hermes 183 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 18 mei 2019.

02

Ad van Groesen: Nieuwe ontdekking bij Sociale Toeslagzegel van 100 jaar geleden

Ad beschrijft een nieuwe opdrukvariant van de Sociale toeslagzegel van 50 lepta uit 1917.

03

Frans Bruna en Joost Meyer: Het uitgiftebeleid van de Griekse Post is op hol geslagen

De auteurs gaan in op een nieuw product van de ELTA, de “personalized stamps” (zelfklevende zegels, uitgegeven in postzegelboekjes) en spreken de hoop uit dat de Griekse Post daar snel weer mee stopt.

04

Marco van de Mortel: Fluorescerende opdrukken

Marco toont een aantal Griekse fiscale zegels die onder UV-licht een schat aan nieuwe informatie bevatten (zie ook het artikel in de afdeling Publicaties).

06

Joost Meyer: Een mobiele muzikale groet

De Griekse Europa zegels van 2019 bevatten een muzikale groet (zie ook de beschrijving op deze website).

06

Frans Bruna: De belegering van Mesolongi en de herdenkingszegels

Frans bespreekt de belegeringen van deze  stad tijdens de Griekse vrijheidsstrijd in 1822-1825 en laat de postzegels zien die Griekenland in de loop van de tijd rond dat thema heeft uitgegeven.

09

Rien Smit: 40 L 1896 / 1901 fictie of werkelijkheid ?

De auteur bespreekt vervalsingen van deze zegel uit de reeks Olympische Spelen 1896, met en zonder de opdruk uit 1901.

10

Joost Meyer: Randverschijnselen – deel 1: het experiment met de coin-daté

De auteur schrijft over de luchtpostzegels van 1958 met randschrift in de rechter beneden hoek van het vel.

12

Ruud Verberne: Een stukje Griekse (post)historie uit het eind van WO-II -

Deel 1: poststukken van een bijzondere datum

Ruud beschrijft de postale gevolgen van de Duitse bezetting in Griekenland en illustreert dit onder andere met twee bijzondere poststukken. 

Hermes 182

 April 2019

Hermes 182 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 23 februari 2019.

02

Olav Petri en Hans Paul Soetens: Thessalië revisited, een sorteermachine

De schrijvers gaan de verschillende typen zegels en vervalsingen van de Thessalië-uitgifte van 1898 te lijf.

04

Joost Meyer: Een dubbele discuswerper

De auteur gaat in op de afbeeldingen van het beeld “De Discuswerper” van Constantin Dimitriadis op Griekse postzegels, cinderella’s en stempels.

06

Hans Paul Soetens: De Dodecanesos-uitgifte (I)

Vanaf 1947 verscheen de zogenaamde Dodecanesos-uitgifte naar aanleiding van de overdracht van deze eilandengroep aan Griekenland. Hans Paul laat de lezer de filatelistische uitingen rond dit thema zien.

10

Ad van Groesen: De (private) tandingen bij Kleine Hermeskoppen

Ad, lid van de werkgroep variëteiten, gaat in op de private tandingen van de KHK.

11

Marco van de Mortel: Postal Money Orders

De auteur laat twee bijzondere varianten van deze bescheiden zien.

12

Ruud Verberne: De diaspora van Hermes en Iris, de boodschappers van de Griekse goden (Deel 2)

Ruud vervolgt zijn beschrijving van Griekse Goden op Franse postzegels met een aantal poststukken met combinaties van Hermes en Iris, rond WW2.

16

Marco van de Mortel: Catalogus van Griekse Vignetten

Een recensie van de nieuwe catalogus van Griekse cinderella’s. 

Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Secretaris

PV-Griekenland

Postbus 62

7970 AB Havelte

info@pv-griekenland.nl

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

CONTACT

LID WORDEN

PROFIEL

Privacy.  © Copyright 2016-2020. All Rights Reserved.