Bulletin Hermes

Bulletin Hermes

Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestond vorig jaar 50 jaar. Om dit jubileum te vieren gaven we een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Zie de Publicaties-pagina. Meer weten over de geschiedenis van Hermes? Klik dan hier.


Hermes 187

 Augustus 2020

Hermes 187 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Bericht van onze voorzitter

03

Bob de Hon: In memoriam Koos Mostert

Ter nagedachtenis aan ons ere-lid Koos Mostert

04

Frans van Limpt: Van Aidinion tot Aydin. De Griekse zone in Turkije – van 1912 tot 1922

De auteur schetst de roerige geschiedenis van het Grieks georiënteerde deel van Klein-Azië in deze periode.

09

Ruud Verberne: Een ‘eenvoudig’ zegeltje: de 10 Lepta met controlecijfers op crème papier van 1875

Ruud beschrijft de variaties in kleur en controle-cijfers van deze GHK.

12

Ad van Groesen: Een gouden stater van Philippus II ? (Vervolg)

Ad gaat opnieuw in op Hellas 2304, met een munt in zilver in plaats van goud? Maakwerk of een drukfout?

13

Joost Meyer: De graveurs van Thomas de la Rue

De auteur bespreekt enkele graveurs die voor De la Rue werkten aan Griekse zegels.

Hermes 186

 April 2020

Hermes 186 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Bericht van onze voorzitter

02

Verslag van de ledenvergadering op 7 maart 2020.

03

Peer van Meetelen: Variëteiten Griekse postzegelboekjes

De auteur toont een aantal afwijkingen op de kaften van postzegelboekjes.

05

Joost Meyer: Persoonlijke ergernis

De auteur gaat in op de plaag aan persoonlijke postzegelboekjes van de laatste twee jaar.

05

Joost Meyer: Een oude bekende

Joost laat een afbeelding van de discuswerper van Myron zien op een tab van een nieuwe persoonlijke postzegel ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Tokyo.

06

Hans Paul Soetens: Griekse posttarieven, een verwarrende materie (II)

De schrijver duikt in de wondere wereld van de Griekse post-tarieven.  Ditmaal twee kaarten uit 1923-4, gefrankeerd met 1 Drachme en met strafport naar Duitsland.

07

Ruud Verberne: De 20 Lepta van de definitieve Athener drukken (1862 – 1867)

De auteur bespreekt diverse varianten van de 20 lepta GHK.

09

Ad van Groesen: Een gouden stater van Philippos II? (of is het een zilveren vier-drachmen?)

Ad laat Hellas 2304 zien, maar de munt is zilver in plaats van goud?

10

Jan van den Berg: Herzlichst Eure, Nana Mouskouri

Jan verhaalt van een reclame briefkaart voor het platenlabel Fontana met betrekking tot een opname van Nana Mouskouri. 

12

Joost Meyer: Een digitaal rondje door het museum

Een korte bespreking van de nieuwe website van het Griekse postmuseum in Athene.

13

Marco van de Mortel/Joost Meyer: De drukplaten van Thomas de la Rue

De auteurs gaan in op de drukplaten van deze Londense firma. Zie voor het complete artikel ook de publicaties pagina op deze website.

16

Rien Smit: Het raadsel van de kleine ΕΛΛΑΣ opdruk

Rien vertelt van zijn onderzoek naar een valse opdruk op Hellas 414.

Hermes 185

 Februari 2020

Hermes 185 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

In memoriam - onze secretaris

03

Verslag van de ledenvergadering op 7 december 2019.

04

Olav Petri: Wilhelm II ging op reis en de filatelie met hem

Olav gaat in op de reis van de Duitse keizer Wilhelm II in 1898 en een briefkaart die vanuit Athene is verzonden die ter ere van die reis gemaakt lijkt te zijn.

05

Joost Meyer: Randverschijnselen – deel 2b: verkeerslichten, een kleine aanvulling

De auteur toont de Griekse kerstzegels van 2019 met traffic light.

06

Ruud Verberne: Een stukje Griekse (post)historie uit het eind van WO-II -

Deel 3 (slot): Geschiedkundige inkadering

Ruud schetst de historische gebeurtenissen die in de periode 1943-45 leidden tot de bevrijding van Griekenland.

08

Ad van Groesen: Over dubbeldrukken (herplaatsing)

Ad laat een dubbeldruk zin uit de serie “Vliegende Hermes”.

09

Joost Meyer: Over Herodotos, Perzen en Grieken

De auteur gaat in op de Perzische oorlogen en het verband tussen Albert Barre en de eerste Perzische postzegels.

11

Rien Smit: Het blauwe raadsel van de Dodecanese serie

Rien laat een exemplaar van de 250 Dr uit de serie Dodecanesos 1947-53 (Hellas 684) in de kleur licht blauw. Ook toont hij een licht blauwe 450 Dr (Hellas 688).

12

Hans Paul Soetens: Griekse posttarieven, een verwarrende materie (I)

De schrijver duikt in de wondere wereld van de Griekse post-tarieven.. Om te beginnen twee kaarten verzonden in 1934 en 1935 naar Frankrijk voor Dr 3,50? 

13

Hans Paul Soetens en Olav Petri: Thessalië revisited, de afstempelingen

Eerder besteden de auteurs al aandacht aan de zegels van Thessalië. Nu zijn de stempels aan de beurt.

Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.


Klik hier voor de tekst van onze digitale nieuwsbrieven, nummer 1 en nummer 2.

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Secretaris

PV-Griekenland

Postbus 62

7970 AB Havelte

info@pv-griekenland.nl

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

CONTACT

LID WORDEN

PROFIEL

Privacy.  © Copyright 2016-2020. All Rights Reserved.