Disclaimer

Disclaimer


De postzegelvereniging Griekenland (PvGr) is de uitgever en samensteller van deze website. Door het bezoeken van onze website aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.


Copyright

De website en de informatie die hierop is opgenomen is intellectueel eigendom van de PvGr waarop copyright rust.

Alle informatie die u hier kunt vinden is uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. Wij proberen deze informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Het kopiëren van informatie van de website of op enige andere wijze verspreiden is uitsluitend toegestaan met een bronvermelding.


Functioneren website

We besteden grote zorg aan het goed functioneren van de website, maar kunnen niet garanderen dat deze altijd probleemloos werkt op alle soorten van apparatuur waarmee de website bezocht kan worden.


Links naar andere websites

Op deze website zijn doorverwijzingen opgenomen naar andere websites. De juistheid en betrouwbaarheid van gegevens van derden wordt niet door ons gecontroleerd en wij aanvaarden daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om de tekst geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.