Privacy

Privacy verklaring Postzegelvereniging GriekenlandDe postzegelvereniging Griekenland verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken, uit te voeren.

U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.


Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan maakt  u gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het  ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.


U kunt als betrokkene daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw brief naar:

Secretaris PV-Griekenland

Postbus 62

7970 AB Havelte


Binnen 4 weken krijgt u een reactie.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Alleen de leden van het bestuur, de Kascommissie en de webbeheerder kunnen uw gegevens (deels) inzien en verwerken.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.


Webanalyse

Voor onze webanalyse laten we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren door onze website-hoste. De verzamelde algemene bezoekgegevens (het gaat om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt) worden ons alleen geanonimiseerd en getotaliseerd door de website-host aangeleverd. De bewaartermijn van de geanonimiseerde gegevens is een jaar. Daarna worden ze automatisch verwijderd.


Websites van derden

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betrokken website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.