Home

PV Griekenland

Welkom op de website van de Postzegelvereniging Griekenland

Welkom

Wij zijn een vereniging van verzamelaars van postzegels en poststukken uit griekstalige gebieden en hebben circa 100 leden. We bestaan inmiddels ruim 50 jaar.


Griekenland is een bijzonder verzamelgebied. Natuurlijk is de klassieke oudheid prominent aanwezig. Maar ook de woelige politieke ontwikkelingen op de Balkan zijn duidelijk zichtbaar op allerlei postzegels en poststukken. Daardoor is Griekenland niet alleen aantrekkelijk voor de gewone postzegelverzamelaar, maar ook voor de historisch geïnteresseerde en de thematische

verzamelaar.


De vereniging geeft vele mogelijkheden om uw verzameling uit te breiden. Viermaal per jaar vindt een ledenbijeenkomst plaats. Daar kunt u uit rondzendboekjes zegels kopen en bieden op een of meer kavels tijdens een uitgebreide veiling. De prijzen bij deze veilingen zijn zeer gematigd. Wanneer u niet kunt komen, dan kunt u schriftelijk bieden.

Activiteiten

  • Viermaal per jaar het bulletin "Hermes".
  • Viermaal per jaar een ledenbijeenkomst, het programma bevat doorgaans o.a. een lezing en een veiling.
  • Een eigen rondzenddienst (seizoen september - juni).
  • Uitgave van literatuur over Griekse postzegels en posthistorie.
  • Een grote bibliotheek waaruit u boeken en artikelen kunt lenen.
  • Een commissie nalatenschappen, die adviseert bij plannen tot verkoop, en desgewenst handelend optreedt.
  • Een Studiegroep voor leden die gespecialiseerd onderzoek willen doen naar onze aandachtsgebieden.
Postzegel Grote Hermes Kop Griekenland

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Secretaris

PV-Griekenland

Postbus 62

7970 AB Havelte

info@pv-griekenland.nl

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

CONTACT

LID WORDEN

PROFIEL

Privacy.  © Copyright 2016-2020. All Rights Reserved.