Bulletin Hermes
Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.


Een pdf-versie van de Hermes is voor de leden met een digitaal abonnement beschikbaar via de "leden"-pagina.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestond in 2019 50 jaar. Om dit jubileum te vieren gaven we een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Zie de Publicaties-pagina. Meer weten over de geschiedenis van Hermes? Klik dan hier.


Hermes 200

 Augustus 2023

Hermes 200 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Oscar van der Vliet: Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 3 september 2022

De secretaris doet verslag van deze ledenvergadering.

03

Eugène Endenburg: De laatste zegels van 200 Drachmen naar de nieuwe Euro waarde 0,59 in 2001

In 2002 ging de drachmen over naar de Euro. Het toen geldende tarief voor 20gr naar het buitenland was 200 drachmen en zou met de nieuwe valuta komen op €0,59. Totaal zijn er 3 verschillende zegels uitgegeven met deze dubbele waarde, Hellas 2153, 2163 en 2167.

04

Leo Derynck:  Vijfmaal  200!

Een briefkaart voorzien van maar liefst vijfmaal 200 Drachmen.

05

Joost Meyer: Hermes 200 en de catalogi

De auteur analyseert de “nummers 200” in de catalogi met Griekse zegels.

07

Ruud Verberne: Eleusis

Aan de hand van een nieuwe uitgifte van de Griekse Post gaat Ruud in op de geschiedenis van Eleusis en de website pausanias-footsteps.nl.

08

Joost Meyer: Postzegels op postzegels, deel 2: Griekse zegels in het buitenland

In dit deel laat de auteur de zegels zien die in het buitenland zijn uitgegeven met afbeeldingen van Griekse postzegels. Zie voor het volledige artikel ook de publicaties.

11

Jan van den Berg: Mikis Theodorakis (1925 – 2021) deel II

Jan vervolgt zijn biografie van het leven van deze beroemde zanger en activist.

14

Marco van de Mortel: Nieuw postwaardestuk

Marco laat een postwaardestuk zien uit 2001 met een afbeelding van Hellas 1676.

14

Frans Bruna: Problemen bij nalatenschappen – het thema veroudert niet

De redacteur wijst op een artikel in Hermes 108 (2000) over dit onderwerp dat zijn waarde nog niet heeft verloren.

15

Joost Meyer: Hermes op de digitale snelweg

De auteur gaat in op het Hermes-archief voor de leden.

15

Joost Meyer: Het aantekenboekje van Ioannis Daïs

Een recensie van het nieuwe boek van Daïs over het omrekenen van valuta in de 19e eeuw.

Jubileum: Hermes 200


Ter gelegenheid van de 200ste editie van Hermes staat dit nummer gedeeltelijk in het teken van het thema "200". Daarnaast heeft Ruud Verberne een speciaal artikel geschreven met de titel: "Tweehonderd jaar terug in de tijd:
Georgios Karaiskakis, 1780 – 1827: Held uit de Griekse vrijheidsoorlog." Dit artikel is te vinden op onze Publicaties-pagina


Hermes 199

 April 2023

Hermes 199 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 25 februari 2023

03

Frans Bruna: Iris en Hermes
De auteur besteedt aandacht aan beide boodschappers van de Goden.

04

Jan van den Berg:  Mikis Theodorakis (1925-2021) Deel 1

Het levensverhaal van deze belangrijke Griekse componist, politiek activist en publiekslieveling.

09

Joost Meyer: Postzegels op postzegels Deel 1 - Griekenland

De auteur beschrijft de Griekse zegels met de afbeelding van een Griekse postzegel.

13

Ruud Verberne: Een bijzondere aanwinst voor onze falsificaten collectie
Ruud laat een brief zien uit 1883 waar het een en ander niet aan klopt.

16

Joost Meyer: Vervalst maakwerk - Samos
De auteur beschrijft een eenvoudige vervalsing van nepzegels van Samos.

Hermes 198

 Januari 2023

Hermes 198 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 26 november 2022

03

Marco van de Mortel: Vertaalhulpje

De auteur bespreekt de virtuele vertaal-app “Google Lens”. Zie ook: https://lens.google/

04

Eugène Endenburg:  Oudjaarsbeurs 28-29 december 2022

Ook onze vereniging was op deze goedlopende beurs aanwezig. Een verslag.

05

Ruud Verberne: De wielerwedstrijden van de Olympische Spelen van 1896

Ruud bespreekt de wijk Neo Faliron en haar relatie tot de sport, die begon in 1896 met de bouw van een wielerbaan en sportarena.

10

Joost Meyer: Het “Parthenon onder de scheepswrakken”

Aandacht voor het zogenaamde “Peristeri” wrak en de scheepsarcheologie.

11

Rien Smit:  Een niet alledaagse vervalsing (vervolg)

De auteur signaleert weer een aanbieder van Griekse vervalsingen op Delcampe.

12

Joost Meyer: Het Haymarket incident

De auteur gaat in op de betekenis van een Griekse zegel uit 1987 (Hellas 1745) en haar relatie tot gebeurtenissen in Chicago die voorafgingen aan het instellen van 1 mei als Dag van de arbeid.

15

Frans Bruna: Zoeken in de indexen van het ‘Bulletin Hermes’

Een handig hulpje om te zoeken in de indexen van ons Hermes-archief. Zie voor de indexen: https://www.pv-griekenland.nl/bibliotheek/

15

Eugène Endenburg:  Wat zat er in deze krantenwikkels?

Eugène toont een krantenwikkel, in 1938 verzonden uit Griekenland naar het “Studentenhaus” in Dresden.

Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.


Klik hier voor de tekst van onze digitale nieuwsbrieven, nummer 1, nummer 2 en nummer 3.