Bulletin Hermes
Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.


Een pdf-versie van de Hermes is voor de leden met een digitaal abonnement beschikbaar via de "leden"-pagina.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestond in 2019 50 jaar. Om dit jubileum te vieren gaven we een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Zie de Publicaties-pagina. Meer weten over de geschiedenis van Hermes? Klik dan hier.


Hermes 202

 Februari 2024

Hermes 202 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Marco van de Mortel: Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 2 december 2023

De secretaris doet verslag van deze ledenvergadering.

03

Joost Meyer: Het einde van een tijdperk?
De ELTA heeft aangekondigd dat aangetekende post en pakketten voortaan met een label in plaats van postzegels moeten worden gefrankeerd. Dit tot woede van de verzamelaars van Griekse postzegels.

04

Joost Meyer: Zoektocht naar oude beschavingen
De auteur kijkt waar de symbolen voor staan op het velletje uitgegeven ter gelegenheid van het Forum van oude beschavingen in 2017.

07

Ruud Verberne: Boekbespreking: “de Grote Hermeskoppen, drukken en kleurnuances” van Stavros Andreadis
Ruud bespreekt dit prachtige boek van Stavros Andreadis, uitgegeven door Karamitsos. Zie ook de "Publicaties" pagina.

09

Peer van Meetelen: Verslag Oudejaarsbeurs Expo Houten
Een impressie van deze beurs die op 28 en 29 december werd gehouden.

10

Ruud Verberne: Valse opdrukken op Weense steendrukuitgifte van 1926

De auteur laat voorbeelden zien van deze vervalsingen, overgenomen van een artikel in Philotelia 738 van Anthoni Manoloudis.

11

Joost Meyer: Antiek maakwerk uit Samos
De auteur laat maakwerk zien uit 1889 van een zekere Thallasinos.

12

Frans Bruna & Frans van Limpt: De serie b.g.v. de Olympische Tussenspelen (1906)
Wat staat er afgebeeld op de zegels uit deze serie uit 1906?

15

Ruud Verberne: Valse opdrukken op Kretazegels
Aandacht voor enkele vervalsingen van de kleine Hellas opdruk op zegels van Kreta.

Hermes 201

 November 2023

Hermes 201 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Marco van de Mortel: Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 9 september 2023

De secretaris doet verslag van deze ledenvergadering.

03

Peer van Meetelen: De Perfin collectie van Jan Blijleven
Onze veilingmeester kondigt een bijzondere veiling aan. De collectie van Jan Blijleven wordt geveild tegen het hoogste bod. Gegadigden kunnen tot uiterlijk 2 maart 2024 bieden. Zie voor de collectie: https://www.pv-griekenland.nl/publicaties/22_PerfinsCollectionNL.pdf. Meer informatie is te verkrijgen bij de veilingmeester.

04

Leo Derynck: Een briefkaart met problemen
Leo gaat in op het gebruik van het stempel “LP” op post naar Zwitserland in de periode 1918-1920.

06

Eugène Endenburg: Het leven van Maria Callas
De auteur beschrijft haar levensgeschiedenis en besteedt aandacht aan het nieuwe museum in Athene dat aan haar is gewijd.

07

Hans Paul Soetens: De “zelfstandige” Ionische eilanden: geschiedenis aan de hand van poststukken
Hans Paul gaat in op de roerige geschiedenis van deze eilandengroep, met de nadruk op de periode 1790-1830 en laat enkele poststukken uit die tijd zien.

10

Joost Meyer: Postzegels op postzegels, deel 3: Cyprus
In dit laatste deel laat de auteur de zegels zien die zijn uitgegeven met afbeeldingen van Cypriotische postzegels.

13

Oscar van der Vliet: Recensie: N.Antypas: Hellenic Steamship Companies and their Handstamps
Een recensie van dit naslagwerk over de scheepsstempels

14

Joost Meyer: De tijdmachine van Archimedes
Aandacht voor deze Italiaans/Griekse wiskundige en uitvinder.

Hermes 200

 Augustus 2023

Hermes 200 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Oscar van der Vliet: Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 3 juni 2023

De secretaris doet verslag van deze ledenvergadering.

03

Eugène Endenburg: De laatste zegels van 200 Drachmen naar de nieuwe Euro waarde 0,59 in 2001

In 2002 ging de drachmen over naar de Euro. Het toen geldende tarief voor 20gr naar het buitenland was 200 drachmen en zou met de nieuwe valuta komen op €0,59. Totaal zijn er 3 verschillende zegels uitgegeven met deze dubbele waarde, Hellas 2153, 2163 en 2167.

04

Leo Derynck:  Vijfmaal  200!

Een briefkaart voorzien van maar liefst vijfmaal 200 Drachmen.

05

Joost Meyer: Hermes 200 en de catalogi

De auteur analyseert de “nummers 200” in de catalogi met Griekse zegels.

07

Ruud Verberne: Eleusis

Aan de hand van een nieuwe uitgifte van de Griekse Post gaat Ruud in op de geschiedenis van Eleusis en de website pausanias-footsteps.nl.

08

Joost Meyer: Postzegels op postzegels, deel 2: Griekse zegels in het buitenland

In dit deel laat de auteur de zegels zien die in het buitenland zijn uitgegeven met afbeeldingen van Griekse postzegels. Zie voor het volledige artikel ook de publicaties.

11

Jan van den Berg: Mikis Theodorakis (1925 – 2021) deel II

Jan vervolgt zijn biografie van het leven van deze beroemde zanger en activist.

14

Marco van de Mortel: Nieuw postwaardestuk

Marco laat een postwaardestuk zien uit 2001 met een afbeelding van Hellas 1676.

14

Frans Bruna: Problemen bij nalatenschappen – het thema veroudert niet

De redacteur wijst op een artikel in Hermes 108 (2000) over dit onderwerp dat zijn waarde nog niet heeft verloren.

15

Joost Meyer: Hermes op de digitale snelweg

De auteur gaat in op het Hermes-archief voor de leden.

15

Joost Meyer: Het aantekenboekje van Ioannis Daïs

Een recensie van het nieuwe boek van Daïs over het omrekenen van valuta in de 19e eeuw.

Jubileum: Hermes 200


Ter gelegenheid van de 200ste editie van Hermes staat dit nummer gedeeltelijk in het teken van het thema "200". Daarnaast heeft Ruud Verberne een speciaal artikel geschreven met de titel: "Tweehonderd jaar terug in de tijd:
Georgios Karaiskakis, 1780 – 1827: Held uit de Griekse vrijheidsoorlog." Dit artikel is te vinden op onze Publicaties-pagina


Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.


Klik hier voor de tekst van onze digitale nieuwsbrieven, nummer 1, nummer 2 en nummer 3.