Bulletin Hermes
Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.


Een pdf-versie van de Hermes is voor de leden met een digitaal abonnement beschikbaar via de "leden"-pagina.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestond in 2019 50 jaar. Om dit jubileum te vieren gaven we een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Zie de Publicaties-pagina. Meer weten over de geschiedenis van Hermes? Klik dan hier.


Hermes 198

 Januari 2023

Hermes 198 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 26 november 2022

03

Marco van de Mortel: Vertaalhulpje

De auteur bespreekt de virtuele vertaal-app “Google Lens”. Zie ook: https://lens.google/

04

Eugène Endenburg:  Oudjaarsbeurs 28-29 december 2022

Ook onze vereniging was op deze goedlopende beurs aanwezig. Een verslag.

05

Ruud Verberne: De wielerwedstrijden van de Olympische Spelen van 1896

Ruud bespreekt de wijk Neo Faliron en haar relatie tot de sport, die begon in 1896 met de bouw van een wielerbaan en sportarena.

10

Joost Meyer: Het “Parthenon onder de scheepswrakken”

Aandacht voor het zogenaamde “Peristeri” wrak en de scheepsarcheologie.

11

Rien Smit:  Een niet alledaagse vervalsing (vervolg)

De auteur signaleert weer een aanbieder van Griekse vervalsingen op Delcampe.

12

Joost Meyer: Het Haymarket incident

De auteur gaat in op de betekenis van een Griekse zegel uit 1987 (Hellas 1745) en haar relatie tot gebeurtenissen in Chicago die voorafgingen aan het instellen van 1 mei als Dag van de arbeid.

15

Frans Bruna: Zoeken in de indexen van het ‘Bulletin Hermes’

Een handig hulpje om te zoeken in de indexen van ons Hermes-archief. Zie voor de indexen: https://www.pv-griekenland.nl/bibliotheek/

15

Eugène Endenburg:  Wat zat er in deze krantenwikkels?

Eugène toont een krantenwikkel, in 1938 verzonden uit Griekenland naar het “Studentenhaus” in Dresden.

Hermes 197

 November 2022

Hermes 197 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Oscar van der Vliet: Verslag van de ledenbijeenkomst van de Postzegelvereniging Griekenland op 3 september 2022

De secretaris doet verslag van deze ledenvergadering.

03

Eugène Endenburg: Dank jullie wel! Ευχαριστω!

De auteur bedankt de leden die hebben bijgedragen aan het promotiemateriaal.

03

Joost Meyer: Nieuwe uitgiften bestellen

Aandacht voor het digitale filatelistisch loket van de ELTA (philotelismos) en Cyprus Post.

04

Joost Meyer: Waar is de hand van Angelos

De auteur bespreekt de icoonkunst op Kreta met bijzondere aandacht voor Angelos Akotantos.

08

Rien Smit: Een niet alledaagse vervalsing

Rien doet verslag van zijn strijd tegen de verkoop op Delcampe van een blok van vier zegels van de serie Olympische Spelen 1896 waarvan twee met valse AM opdruk van 25 lepta.

09

Eugène Endenburg:  Veldhockey (keretizein)

De auteur gaat in op relatie tussen Griekenland en het veldhockey en meer in het algemeen op het verzamelen van zegels met een afbeelding van deze sport.

11

Hans Paul Soetens: Het boek “stempels” van scheepsagenturen …” - aanvullingen

Hans Paul komt met een eerste aanvulling op zijn boek.

12

Ruud Verberne: De klassieke Grieken Hipparchos (ca 190 – 120 v.Chr.)

De auteur bschrijft het leven van deze astronoom en het recent min of meer bij toeval ontdekte stukje van zijn lang verloren gewaande teksten.

Hermes 196

 Augustus 2022

Hermes 196- Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Woordje van de voorzitter

02

Oscar van der Vliet: Verslag van de jubileum ledenbijeenkomst van onze vereniging op 21 mei 2022

De secretaris doet verslag van deze feestelijke bijeenkomst (met onder andere een uitgebreide veiling).

04

Eugène Endenburg: De tel-zegels van 1988

De auteur doet een oproep aan de verzamelaars of zij hem kunnen helpen aan zegels van het type Hellas 1806B-1820B met een tel-nummer op de achterzijde.

05

Olav Petri: Bombardementen door een zeppelin

In WOI voerde zeppelin LZ85 enkele bombardementen uit op Thessaloniki. Bij de derde vlucht werd ze echter uit de lucht geschoten door de geallieerden.

07

Joost Meyer: Hoger onderwijs met korting

De auteur bespreekt een postzegelboekje (Hellas B17) uit 1987 dat met korting door de Griekse Post werd verkocht.

09

Joost Meyer: Griekse collecties op het internet

Op het internet zijn een aantal Griekse postzegelcollecties te bewonderen. Joost somt er een aantal op. Ze zijn ook te zien via Digitale bibliotheek op deze website (zie: www.pv-griekenland.nl/bibliotheek).

10

Ruud Verberne: Minder gebruikelijke post

Ruud laat enkele pakketpost labels zien die met hoge waarden Cypriotische zegels beplakt zijn en vertelt over de afzender (James Bendon) en de geadresseerde (Rod Perry).

13

Eugène Endenburg:  Perfins nieuws

De auteur gaat in op de wondere wereld van de Griekse perfins en kondigt het verschijnen aan van een nieuwe publicatie op onze website “De Jan Blijleven collectie Griekse perfins”.

15

Joost Meyer: “De nieuwe Hermes is uit!”

Een recensie van de in mei verschenen nieuwe editie van de Hermes catalogus.

15

Joost Meyer: “Cypriotisch ge-pros/gepru(t)s”

Een afwijking bij de toeslagzegel van Cyprus uit 2020.

Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.


Klik hier voor de tekst van onze digitale nieuwsbrieven, nummer 1, nummer 2 en nummer 3.