jubileum

Jubileum

Jubileum Hermes

Jubileum: Hermes 50 jaarNog niet zo lang geleden vierden wij het 50-jarig bestaan van onze vereniging. En nu is er het halve-eeuwfeest van ons verenigingsblad, want in maart 1969 ging de eerste editie ter perse.

Al meer dan 180 nummers werden trouw gevuld door enthousiaste schrijvers, redactioneel veredeld door kritische redacteuren en gewaardeerd door de lezer. Ons blad werd ook met (groot) zilver bekroond op diverse filatelistische tentoonstellingen en kreeg in 2014 zelfs de Verenigingsbladprijs van de Stichting Maandblad voor Philatelie.

Over de geschiedenis van ons blad stond al een uitgebreid artikel in een eerdere Hermes. De liefhebber kan het nog eens nalezen door op deze link te klikken.

We geven, om ons jubileum te vieren, een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

De heruitgaven zullen, als alles volgens plan verloopt, één per kwartaal, worden gepubliceerd op deze pagina.

Heruitgaven artikelen Hermes


Door op onderstaande link te klikken kunt u de pdf-versie van de heruitgegeven artikelen lezen.


  1. Drs. E. van der Vossen e.a.: "Enige bijzonderheden van de Emissie 1913" (1969)
  2. Dr. H.J. van Wiechen, "Ionische eilanden" (1975)
  3. Dr. J.H. Koopmans, "De Kavalla opdrukken en vervalsingen met behulp van de post" (1990)
  4. R.M. Feenstra, "De steendrukuitgiften van 1913-1930" (1991)

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

CONTACT

LID WORDEN

PROFIEL

Privacy.  © Copyright 2016-2019. All Rights Reserved.