Bulletin Hermes

Bulletin Hermes

Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestaat dit jaar 50 jaar. We geven, om dit jubileum te vieren, een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Click hier om naar de Jubileum-pagina te gaan.


Hermes 183

 Augustus 2019

Hermes 182 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 18 mei 2019.

02

Ad van Groesen: Nieuwe ontdekking bij Sociale Toeslagzegel van 100 jaar geleden

Ad beschrijft een nieuwe opdrukvariant van de Sociale toeslagzegel van 50 lepta uit 1917.

03

Frans Bruna en Joost Meyer: Het uitgiftebeleid van de Griekse Post is op hol geslagen

De auteurs gaan in op een nieuw product van de ELTA, de “personalized stamps” (zelfklevende zegels, uitgegeven in postzegelboekjes) en spreken de hoop uit dat de Griekse Post daar snel weer mee stopt.

04

Marco van de Mortel: Fluorescerende opdrukken

Marco toont een aantal Griekse fiscale zegels die onder UV-licht een schat aan nieuwe informatie bevatten (zie ook het artikel in de afdeling Publicaties).

06

Joost Meyer: Een mobiele muzikale groet

De Griekse Europa zegels van 2019 bevatten een muzikale groet (zie ook de beschrijving op deze website).

06

Frans Bruna: De belegering van Mesolongi en de herdenkingszegels

Frans bespreekt de belegeringen van deze  stad tijdens de Griekse vrijheidsstrijd in 1822-1825 en laat de postzegels zien die Griekenland in de loop van de tijd rond dat thema heeft uitgegeven.

09

Rien Smit: 40 L 1896 / 1901 fictie of werkelijkheid ?

De auteur bespreekt vervalsingen van deze zegel uit de reeks Olympische Spelen 1896, met en zonder de opdruk uit 1901.

10

Joost Meyer: Randverschijnselen – deel 1: het experiment met de coin-daté

De auteur schrijft over de luchtpostzegels van 1958 met randschrift in de rechter beneden hoek van het vel.

12

Ruud Verberne: Een stukje Griekse (post)historie uit het eind van WO-II -

Deel 1: poststukken van een bijzondere datum

Ruud beschrijft de postale gevolgen van de Duitse bezetting in Griekenland en illustreert dit onder andere met twee bijzondere poststukken. 

Hermes 182

 April 2019

Hermes 182 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 23 februari 2019.

02

Olav Petri en Hans Paul Soetens: Thessalië revisited, een sorteermachine

De schrijvers gaan de verschillende typen zegels en vervalsingen van de Thessalië-uitgifte van 1898 te lijf.

04

Joost Meyer: Een dubbele discuswerper

De auteur gaat in op de afbeeldingen van het beeld “De Discuswerper” van Constantin Dimitriadis op Griekse postzegels, cinderella’s en stempels.

06

Hans Paul Soetens: De Dodecanesos-uitgifte (I)

Vanaf 1947 verscheen de zogenaamde Dodecanesos-uitgifte naar aanleiding van de overdracht van deze eilandengroep aan Griekenland. Hans Paul laat de lezer de filatelistische uitingen rond dit thema zien.

10

Ad van Groesen: De (private) tandingen bij Kleine Hermeskoppen

Ad, lid van de werkgroep variëteiten, gaat in op de private tandingen van de KHK.

11

Marco van de Mortel: Postal Money Orders

De auteur laat twee bijzondere varianten van deze bescheiden zien.

12

Ruud Verberne: De diaspora van Hermes en Iris, de boodschappers van de Griekse goden (Deel 2)

Ruud vervolgt zijn beschrijving van Griekse Goden op Franse postzegels met een aantal poststukken met combinaties van Hermes en Iris, rond WW2.

16

Marco van de Mortel: Catalogus van Griekse Vignetten

Een recensie van de nieuwe catalogus van Griekse cinderella’s. 

Hermes 181

Februari 2019

Hermes 181 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 1 december 2018.

02

Frans Bruna/Joost Meyer: Vijftig Jaar “Hermes”

Een aankondiging van de viering van het 50-jarig bestaan van ons verenigingsblad. Zie ook de Jubileum-pagina op deze website.

03

Eugène Endenburg: De persoonlijke postzegel, een nieuwe verzamelrichting?

De auteur gaat in op het verzamelen van Griekse persoonlijke zegels met tab.

04

Ruud Verberne: De diaspora van Hermes en Iris, de boodschappers van de Griekse goden (Deel 1)

Ruud beschrijft de verspreiding van Griekse Goden op postzegels en laat in dit eerste deel de invloed van die Goden op de Franse zegels zien (met name Ceres, Iris zijn aanwezig en ook Hermes duikt op).

08

Joop Herrewijn: Variëteiten - plaatfouten op zegels van Cyprus

Ook Cyprus kent de nodige plaatfouten. Joop bespreekt er een aantal.

10

Joost Meyer: Help, ik zie dubbel! - Deel 3 - Aanvullingen

In dit artikel nogmaals aandacht voor postzegels die zijn uitgegeven in verschillende velformaten en enkele bilaterale uitgiften.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen - slot

Hans Paul beëindigt zijn langlopende serie met een vroeg Frans censuurstempel (31 mei 1916), een analyse van het gebruik van het “NO”-stempel en een wonderlijk gebruikte ansichtkaart van Corfu.

Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

CONTACT

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Privacy.  © Copyright 2016-2019. All Rights Reserved.