Bulletin Hermes
Hermes inkijkexemplaar

Hermes

 

De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. Het gaat natuurlijk over de postzegels en stempels van Griekenland, maar ook postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels komen aan bod. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo krijgen ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid de nodige aandacht. Ook raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus worden besproken.

 

Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.

 

Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Hermes 175

Augustus 2017

Hermes 175 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Eugène Endenburg: FACEBOOK – Pagina’s over onze hobby / hobby’s.

Een Facebook pagina met informatie over Griekse bankbiljetten.

02

Oproep: “Nieuwe werkgroep rond Griekse fiscale zegels”.

Een oproep van de Engelse Revenue Society om een nieuwe werkgroep te vormen om de Griekse fiscale zegels in kaart te brengen.

03

Nieuws van de Studiegroep.

Onze studiegroep doet onderzoek naar de correspondentie van de firma Vlassopoulos uit Trieste in de 19e eeuw. De studiegroep roept de leden op mee te helpen met een inventarisatie van de bestaande brieven van en aan deze firma.

04

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 10- De Servische veldpost in Noord Griekenland (1916-1918).

Hans Paul gaat in op de postale verrichtingen van de Servische troepen in Thessaloniki en het noordwestelijke front.

07

Marco van de Mortel: Variatie van een luchtpostblad.

Marco laat een onbekende variëteit zien van luchtpostblad PA3 uit deel V van de Hellas catalogus.

08

Frans Bruna: Thessaloniki 1917, vóór en na de brand.

Frans Bruna laat aan de hand van een vergelijking van ansichtkaarten het effect zien van de grote brand in Thessaloniki in augustus 1917.

10

Ruud Verberne: De reikwijdte van het oude Griekenland (deel 1): De Griekse taal teruggevonden op oosterse munten.

De auteur gaat in op de reikwijdte van de Hellenistische invloed in Azië en besteedt met name aandacht aan het Oezbeekse Ai-Khanoum (waarschijnlijk het oude Alexandrië aan de Oxus, Alexandria Oxiana).

12

Rien Smit: 1896 Olympische Spelen – een nieuw type vervalsing.

Rien signaleert weer een vals exemplaar van de 5 drachme van de uitgifte Olympische Spelen 1896 met een eveneens vervalst stempel “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 18” zonder datum.

13

Joost Meyer: Harry Pirie-Gordon, Fantastische filatelist of filatelistische fantast?

In dit artikel aandacht voor drie opmerkelijke zegel-uitgiften in 1916: de nooit uitgegeven Britse zegels voor de Berg Athos, de Britse “Levant” uitgifte uit Thessaloniki en de typemachine-zegels van Long Island, allemaal bedenksels van Harry Pirie-Gordon.

16

Nog meer fantasie; de verdwenen zuil van het Parthenon

Beschrijving van een ontwerpfoutje op de Akropolis-zegel uit de serie Toerisme van 1961.

Hermes 174

Maart 2017

Hermes 174 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Joost Meyer: Help, ik zie dubbel!

De auteur geeft een overzicht van de gezamenlijke uitgiften van Griekenland met andere landen, ook wel “tweelingzegels” genoemd.

06

Eugène Endenburg: Puzzel voor trouwe lezers.

Wie van puzzelen houdt kan hier zijn hart ophalen.

08

Oscar van der Vliet: Maritieme mysteries van Kreta.

Oscar laat twee Fixed Fee zegels zien van het agentschap Constantinopel van de Messageries Maritime en ROPiT met een stempeltje voor dubbele belasting dat alleen op Kreta werd gebruikt. Ook toont hij een zegel met een stempel waarvan hij zich afvraagt of het om een Lloyd of Florio-Rubattino stempel zou kunnen gaan.

09

Jan van den Berg: Von Auslande über …

Jan gaat in op de aantekenstrookjes die werden gebruikt bij binnenkomende buitenlandse post in Duitsland die niet voorzien was van aantekenstrookjes. In dat geval werd veelal alsnog een (Duits) strookje opgeplakt. Op 19e eeuwse Griekse post heeft Jan ze nog niet aangetroffen.

11

Ruud Verberne: Hoe oud is onze spaarpot?

De spaarpot blijkt ouder te zijn dan wellicht gedacht. Die bestond al in de Griekse oudheid! Ruud staat stil bij dit fenomeen en kijkt bovendien naar schatkisten en schatkamers, in het bijzonder die van Delphi en Delos.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 9- Wijzigingen in de censuurorganisaties na de troonswisseling van 11 juni 1917

Nadat koning Constantijn I was teruggetreden en opgevolgd door zijn tweede zoon Alexander in juni 1917 werd ook in het Royalistische deel van Griekenland censuur ingevoerd. Hans Paul beschrijft de censuurstempels en sluitstroken die vanaf ongeveer september 1917 in gebruik waren.

Hermes 173

December 2016

Hermes 173 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 12-11-2016.

03

Redactie: Ons jubileum: 50 jaar Postzegelvereniging Griekenland

De redacteur doet verslag van onze Jubileumdag. Er is aandacht voor de huldiging van enkele oudgedienden, een koninklijke onderscheiding voor onze secretaris, een goed verlopen veiling plus enkele lezingen.

06

Joost Meijer: Trojka hier, trojka daar, Athos en het Ruslandjaar

In dit artikel aandacht voor het Jaar van Griekenland in Rusland en het jaar van Rusland in Griekenland. Door Griekenland werd hiervoor in 2016 een serie speciale zegels uitgegeven. Ook Rusland gaf een zegel uit, maar dan ter viering van de 1000 jarige Russische aanwezigheid op de berg Athos (het Panteleimon klooster). Verder in het artikel aandacht voor postzegeluitgiften van (voormalig) Joegoslavië en Bulgarije met afbeeldingen van andere Athos-kloosters.

08

Redactie: Thessaloniki en WO-I: de strijdende partijen

Een afbeelding uit 1916 van Thessaloniki en omstreken met de ligging van het geallieerde kamp en de Bulgaarse opponenten.

09

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 8d: Geallieerde blokkades van de Griekse kust

Hans Paul beschrijft de drie geallieerde zeeblokkades die Griekenland ten deel vielen, eind 1915, medio 1916 en eind 1916-medio 1917, en de gevolgen die dit had voor het postverkeer vanuit (het royalistische deel van) Griekenland. Een en ander wordt geïllustreerd met de nodige poststukken.

13

Frans Lascaris: Weldadigheidszegels of postzegeloorlog?

De auteur beschrijft de wanhoop van een aantal verzamelaars rond het verschijnsel (niet postale) “weldadigheidszegels”. In 1931 werd één en ander aangekaart op een FIP-congres, maar tot een “ban” is het nooit gekomen. De verzamelaar bepaalt zelf wat hij verzamelwaardig vindt!

16

Frans Bruna: Gebroeders D & M Vlassopoulos: enkele notities

Frans staat stil bij de familie Vlassopoulos naar aanleiding van de vele aan het handelshuis Vlassopoulos in Triëst gerichte brieven uit de 19e eeuw. Hij geeft aan dat veel informatie op het internet te vinden is en roept op tot meer onderzoek.

 

Inhoud oude nummers Hermes

 

Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

CONTACT

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 26 voor in Nederland woonachtige leden en € 31 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

© Copyright 2016-2017. All Rights Reserved.