Bulletin Hermes

Hermes 179

Augustus 2018

Hermes 179 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

De lezing op 22 september: Handgeschreven plaatsnamen in het Grieks.

02

Verslag van de ledenvergadering op 19 mei met de Workshop Grote Hermes Koppen.

03

Eugène Endenburg: Moderne variëteiten

Eugène laat in het kader van de Studiegroep variëteiten enkele kleur en plaatafwijkingen zien op moderne Griekse zegels.

04

Ruud Verberne: Koning Minos, een mythische figuur

Ruud beschrijft de geschiedenis van deze legendarische figuur en het paleis van Knossos op Kreta.

09

Rien Smit: Een onbekend Fournier stempel ?

De auteur beschrijft een vals stempel (Athene 8 – 18 sept 1900) op twee portzegels van Griekenland van de uitgifte uit 1876.

10

Frans Bruna/Frans van Limpt: Brief aan de firma Vlassopoulos – de inhoud

Het artikel geeft een vertaling van één van de vele Vlassopoulos-brieven (uit 1875). Het betreft een klacht over de gehanteerde wisselkoersen.

11

Joost Meyer: Myron en de discuswerper

De auteur behandelt het bekende beeld “De Discuswerper” van Myron.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 14: De Dodekanesos in de Eerste Wereldoorlog

De Dodekanesos waren vanaf 1912 in Italiaanse handen. Hans Paul beschrijft de post die sinds die tijd vanaf deze eilandengroep werd verstuurd.

16

Frans Bruna: Ziehier de echte troon van koning Minos, in het paleis van Knossos

De redacteur laat de troon van koning Minos zien.

Hermes

 

De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.

 

Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.

 

Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Hermes inkijkexemplaar

Hermes 180

November 2018

Hermes 180 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 22 september

03

Ruud Verberne: De Turkse bezetting van Thessalië (1897-1898)

Ruud besteedt aandacht aan de achtkantige zegels die door de Ottomanen werden uitegegeven nadat zij Thessalië tijdelijk hadden bezet. Ook vervalsingen van zegel en stempel komen aan de orde.

04

Joost Meyer: Wij wensen de ELTA een behouden(der) vaart …

De auteur gaat in op een nieuwe hobby van de ELTA, persoonlijke zegels in de vorm van postzegelboekjes.

05

Eugène Endenburg: 9 oktober internationale dag van de post

Eugène laat aan de hand van diverse uitgiften het vieren van de internationale dag van de post zien.

06

Peer van Meetelen: 1953 De grote Kefalonische aardbeving

Op 12 augustus 1953 werden de Ionische eilanden zwaar getroffen door een aardbeving. Peer gaat in op de postale gevolgen.

08

Frans Bruna/Frans van Limpt: Het Griekse alfabet.

De auteurs tonen het Griekse alfabet zoals uitgedeeld op de ledendag van 22 september jl.

09

Joost Meyer: Help, ik zie dubbel! - Deel 2

In dit artikel aandacht voor postzegels die zijn uitgegeven in verschillende velformaten.

13

Rien Smit: Gemanipuleerde zegels, fantasieopdrukken etc.

Rien laat zien hoe zegels worden gemanipuleerd en waarschuwt voor rommel op internet.

14

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 15: West-Thracië aan het eind van Wereldoorlog I, vervolg

Hans Paul beschrijft de invloed van Griekenland en Bulgarije op de regio West-Thracië in de periode 1918-1923.

Hermes 178

April 2018

Hermes 178 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Workshop Grote Hermeskoppen, 19 mei 2018

03

Frans van Limpt: Een merkwaardig grafmonument

De auteur vertelt over het bijzondere grafmonument voor de held Markos Botzaris, afgebeeld op de postzegel die in 1926 werd uitgegeven.

05

Jan van den Berg: De zeven wereldwonderen volgens Shell Canada

Jan beschrijft een vorm van direct mail (geadresseerde reclame). Het gaat om briefkaarten van Shell Canada met afbeeldingen van de zeven wereldwonderen waaronder de kolossus van Rhodos en het Zeus beeld in Olympia.

08

Ad van Groesen: De arend van Zeus laat ei vallen

Ad beschrijft een plaatfout van de 2 lepta uit de serie Veldtocht 1912 en een 1 drachme uit 1927 met een blauwe slang die om een zuil kronkelt.

09

Joost Meyer: De meest glorierijke serie van onze postzegels

De auteur gaat in op de serie Victorie uit 1947. Hoe kwam zij tot stand en wat betekenen de afbeeldingen?

12

Ruud Verberne: Diplomatieke post tijdens de blokkade van Griekse havens door de Entente tijdens de Eerste Wereldoorlog

Ruud laat een brief zien uit maart 1917, die vanwege de blokkade niet op de normale manier verzonden kon worden, maar daarom met de diplomatieke post van de Nederlandse ambassade in Athene meekwam.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 13: De voorlopige Regering van Nationale Verdediging te Thessaloniki

Hans Paul beschrijft de postale situatie in Thessaloniki nadat de Entente-mogendheden daar waren neergestreken en de zegels van de Voorlopige Regering van Venizelos.

Inhoud oude nummers Hermes

 

Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

CONTACT

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Privacy. © Copyright 2016-2018. All Rights Reserved.