Bulletin Hermes

Hermes

 

De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.

 

Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.

 

Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Hermes inkijkexemplaar

Hermes 178

April 2018

Hermes 178 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Workshop Grote Hermeskoppen, 19 mei 2018

03

Frans van Limpt: Een merkwaardig grafmonument

De auteur vertelt over het bijzondere grafmonument voor de held Markos Botzaris, afgebeeld op de postzegel die in 1926 werd uitgegeven.

05

Jan van den Berg: De zeven wereldwonderen volgens Shell Canada

Jan beschrijft een vorm van direct mail (geadresseerde reclame). Het gaat om briefkaarten van Shell Canada met afbeeldingen van de zeven wereldwonderen waaronder de kolossus van Rhodos en het Zeus beeld in Olympia.

08

Ad van Groesen: De arend van Zeus laat ei vallen

Ad beschrijft een plaatfout van de 2 lepta uit de serie Veldtocht 1912 en een 1 drachme uit 1927 met een blauwe slang die om een zuil kronkelt.

09

Joost Meyer: De meest glorierijke serie van onze postzegels

De auteur gaat in op de serie Victorie uit 1947. Hoe kwam zij tot stand en wat betekenen de afbeeldingen?

12

Ruud Verberne: Diplomatieke post tijdens de blokkade van Griekse havens door de Entente tijdens de Eerste Wereldoorlog

Ruud laat een brief zien uit maart 1917, die vanwege de blokkade niet op de normale manier verzonden kon worden, maar daarom met de diplomatieke post van de Nederlandse ambassade in Athene meekwam.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 13: De voorlopige Regering van Nationale Verdediging te Thessaloniki

Hans Paul beschrijft de postale situatie in Thessaloniki nadat de Entente-mogendheden daar waren neergestreken en de zegels van de Voorlopige Regering van Venizelos.

Hermes 177

Februari 2018

Hermes 177 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 2-12-2017.

03

Ruud Verberne: Keizerin Elizabeth van Oostenrijk (‘Sisi’) en Wilhelm II en hun passie voor Griekenland (Deel 2)

De auteur vervolgt zijn reis met een beschrijving van het verblijf van Sisi en Keizer Wilhelm II in het Achilleion op Corfu.

05

Eugène Endenburg: De Victory-uitgifte van 1 mei 1947

Eugène laat een brief zien met een 250 Dr zegel van de “Victorie” zegels (Hellas 672), afgestempeld op 28 november 1946. De rest van de serie verscheen grotendeels pas in 1947.

05

Jan Blijleven: Verzekeren van particuliere postzegelverzamelingen

Enkele tips over het verzekeren van een postzegelverzameling.

06

Joost Meyer: De zevende uitgifte van 2017

Wie waren de 7 Wijzen van de Klassieke Oudheid die op de serie uit 2017 met de gelijknamige naam zijn afgebeeld?

09

Ad van Groesen e.a.: De studiegroep variëteiten

Ad, Eugène en Joop nodigen iedereen uit om mee te denken/helpen met het inventariseren van de vele variëteiten op Griekse postzegels (denk aan plaatfouten, kleurafwijkingen etc.)

10

Ruud Verberne: Vakantiegroeten uit Griekenland

Ruud laat aan de hand van een aantal briefkaarten met vakantiegroeten zien dat toeristen niet altijd even zorgvuldig zijn met de adressering, waardoor de Griekse post niets met die brieven aan kan vangen.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 12: West-Thracië in Wereldoorlog I

West-Thracië lag tijdens WOI in Bulgaars gebied en had (postaal gezien) verder weinig onder de oorlog te lijden. Wel was er Bulgaarse censuur.

Hermes 176

Oktober 2017

Hermes 176 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 23-09-2017.

03

Ruud Verberne: De reikwijdte van het oude Griekenland (slot): De Griekse taal teruggevonden op oosterse munten.

In het tweede deel van dit artikel komen Kanishka de Grote en het Kushan Rijk aan de orde. Getoond worden onder andere een aantal munten met goden die verschillende godsdiensten vertegenwoordigen.

05

Rien Smit: Oneglia 5 L groen met vals puntstempel 67

Rien besteedt aandacht aan een valse GHK zegel met een eveneens vals puntstempel nr.67 (Syra) van de bekende vervalser Oneglia uit Turijn, gedrukt ca. 1890.

06

Joost Meyer: Griekenland en het ontstaan van de moderne Olympische Spelen

De auteur beschrijft enkele voorlopers van de moderne Olympische Spelen, de zogenaamde Zappas-spelen in het Griekenland van de 19e eeuw en staat stil bij de totstandkoming van de eerste nieuwe Olympische Spelen in Athene in 1896.

09

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 11: De regio Serres-Kavala vanaf 1912 tot 1918

Hans Paul gaat in op de roerige geschiedenis van dit deel van Macedonië dat eerst een onderdeel was van het Ottomaanse Rijk, toen Grieks werd om in 1916 door Bulgaarse troepen te worden bezet. Een en ander wordt geïllustreerd met de nodige poststukken.

12

Ruud Verberne: Keizerin Elizabeth van Oostenrijk (‘Sisi’) en Wilhelm II en hun passie voor Griekenland (Deel 1)

De auteur leidt ons via keizerin Sisi naar de Duitse archeoloog Dr. Purgold, de Hermesvilla in Wenen en het Achilleion op Corfu.

16

Jan van den Berg: Från utlandet via .....

In een vervolg op zijn artikel over Duitse aantekenstrookjes met de tekst “Vom Auslande uber” laat Jan nu de Zweedse versie van dit strookje op een Grieks poststuk zien. Een bijzondere vondst.

Inhoud oude nummers Hermes

 

Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

CONTACT

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 26 voor in Nederland woonachtige leden en € 31 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Privacy. © Copyright 2016-2018. All Rights Reserved.