Bulletin Hermes

Hermes 174

Maart 2017

Hermes 173 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Joost Meyer: Help, ik zie dubbel!

De auteur geeft een overzicht van de gezamenlijke uitgiften van Griekenland met andere landen, ook wel “tweelingzegels” genoemd.

06

Eugène Endenburg: Puzzel voor trouwe lezers.

Wie van puzzelen houdt kan hier zijn hart ophalen.

08

Oscar van der Vliet: Maritieme mysteries van Kreta.

Oscar laat twee Fixed Fee zegels zien van het agentschap Constantinopel van de Messageries Maritime en ROPiT met een stempeltje voor dubbele belasting dat alleen op Kreta werd gebruikt. Ook toont hij een zegel met een stempel waarvan hij zich afvraagt of het om een Lloyd of Florio-Rubattino stempel zou kunnen gaan.

09

Jan van den Berg: Von Auslande über …

Jan gaat in op de aantekenstrookjes die werden gebruikt bij binnenkomende buitenlandse post in Duitsland die niet voorzien was van aantekenstrookjes. In dat geval werd veelal alsnog een (Duits) strookje opgeplakt. Op 19e eeuwse Griekse post heeft Jan ze nog niet aangetroffen.

11

Ruud Verberne: Hoe oud is onze spaarpot?

De spaarpot blijkt ouder te zijn dan wellicht gedacht. Die bestond al in de Griekse oudheid! Ruud staat stil bij dit fenomeen en kijkt bovendien naar schatkisten en schatkamers, in het bijzonder die van Delphi en Delos.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 9- Wijzigingen in de censuurorganisaties na de troonswisseling van 11 juni 1917

Nadat koning Constantijn I was teruggetreden en opgevolgd door zijn tweede zoon Alexander in juni 1917 werd ook in het Royalistische deel van Griekenland censuur ingevoerd. Hans Paul beschrijft de censuurstempels en sluitstroken die vanaf ongeveer september 1917 in gebruik waren.

Hermes 173

December 2016

Hermes 173 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 12-11-2016.

03

Redactie: Ons jubileum: 50 jaar Postzegelvereniging Griekenland

De redacteur doet verslag van onze Jubileumdag. Er is aandacht voor de huldiging van enkele oudgedienden, een koninklijke onderscheiding voor onze secretaris, een goed verlopen veiling plus enkele lezingen.

06

Joost Meijer: Trojka hier, trojka daar, Athos en het Ruslandjaar

In dit artikel aandacht voor het Jaar van Griekenland in Rusland en het jaar van Rusland in Griekenland. Door Griekenland werd hiervoor in 2016 een serie speciale zegels uitgegeven. Ook Rusland gaf een zegel uit, maar dan ter viering van de 1000 jarige Russische aanwezigheid op de berg Athos (het Panteleimon klooster). Verder in het artikel aandacht voor postzegeluitgiften van (voormalig) Joegoslavië en Bulgarije met afbeeldingen van andere Athos-kloosters.

08

Redactie: Thessaloniki en WO-I: de strijdende partijen

Een afbeelding uit 1916 van Thessaloniki en omstreken met de ligging van het geallieerde kamp en de Bulgaarse opponenten.

09

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 8d: Geallieerde blokkades van de Griekse kust

Hans Paul beschrijft de drie geallieerde zeeblokkades die Griekenland ten deel vielen, eind 1915, medio 1916 en eind 1916-medio 1917, en de gevolgen die dit had voor het postverkeer vanuit (het royalistische deel van) Griekenland. Een en ander wordt geïllustreerd met de nodige poststukken.

13

Frans Lascaris: Weldadigheidszegels of postzegeloorlog?

De auteur beschrijft de wanhoop van een aantal verzamelaars rond het verschijnsel (niet postale) “weldadigheidszegels”. In 1931 werd één en ander aangekaart op een FIP-congres, maar tot een “ban” is het nooit gekomen. De verzamelaar bepaalt zelf wat hij verzamelwaardig vindt!

16

Frans Bruna: Gebroeders D & M Vlassopoulos: enkele notities

Frans staat stil bij de familie Vlassopoulos naar aanleiding van de vele aan het handelshuis Vlassopoulos in Triëst gerichte brieven uit de 19e eeuw. Hij geeft aan dat veel informatie op het internet te vinden is en roept op tot meer onderzoek.

 

Hermes 171-172

Oktober 2016

Hermes 171-172 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland - Jubileumnummer

blz

artikel

01

Ruud Verberne: Voorwoord, 2016: 50 jaar Postzegelvereniging Griekenland

02

Frans van Limpt: De Grieken en hun helden

Frans schetst een beeld van de wijze waarop enkele "Helden van de Revolutie van 1821" in de loop van de tijd het predicaat “held” hebben gekregen. Hij besteedt daarbij met name aandacht aan het levensverhaal en de heldenverering van Laskarina Bouboulina, Andreas Vokos (Miaoulis), Markos Botsaris en Theodoros Kolokotronis.

09

Ruud Verberne: De eerste Griekse inflatieperiode: de emissie 1942 – 1944

Tussen 11 september 1942 en 15 september 1944 verscheen in vijf etappes uiteindelijk een grote, langlopende serie, bekend onder de naam ‘landschappen’. Ruud beschrijft het verloop van de serie, de reeks van tariefwijzigingen en de bijkomende toeslagzegels. Een en ander wordt rijk geïllustreerd met afbeeldingen van gelopen stukken met enkel-, meervoudige en mengfrankeringen.

30

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 8 - Noemvriana en blokkade; censuur tot 1916, censuur in Athene en Thessaloniki

In het eerste deel van dit drieluik komt de in het buitenland toegepaste censuur op Griekse post aan de orde. Er is vooral aandacht voor de Franse, Italiaanse en Bulgaarse censuur. Vervolgens is er aandacht voor het Nationale Schisma dat resulteerde in twee Griekenlanden. Met name wordt ingegaan op de censuur in het Griekenland buiten het onder controle van de Armée d'Orient staande gebied. Tot slot gaat Hans Paul in op de Franse en Engelse censuur van de Armée d'Orient. Ook het “NO” stempeltje krijgt daarbij aandacht.

53

Olav Petri: Grammos, Alexandrië: sporen in de filatelie van tweedracht en een muiterij

De bergketens Grammos en Vitsi staan in Griekenland symbool voor het eind van de burgeroorlog die het land na de Tweede Wereldoorlog verscheurde. Nationalisten/koningsgezinden en communisten stonden lijnrecht tegenover elkaar. Olav staat stil bij een aantal gebeurtenissen die deze tweedeling illustreren, zoals de opkomst van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de muiterij binnen de Griekse marine in Egypte en latere spanningen tussen links en rechts.

57

Jan van den Berg: De eerste Griekse briefkaart

In 1876 verscheen de eerste Griekse briefkaart, met een waarde-indruk van 15 lepta. Deze was uitsluitend bestemd voor gebruik naar het buitenland. Jan gaat in dit artikel in op de posthistorische achtergronden van deze briefkaart. Ook komen de druktechnische bijzonderheden (twee typen op de drukplaat) en verschillen tussen de eerste Parijse druk en de latere Atheense druk aan bod.

67

Ruud Verberne: Hellas, de geschiedenis van de Griekse wereld na de klassieke periode tot eind 1917 in een notendop, mede bezien door de bril van de filatelie.

Ruud schetst aan de hand van een aantal onderwerpen de geschiedenis van Griekenland, geïllustreerd met postzegels die daarop betrekking hebben. Aan bod komen onder andere de Grieks-Romeinse betrekkingen, De Byzantijnse en Ottomaanse periode, de rol van Napoleon en Kapodistrias, de ontwikkelingen van de jonge Griekse staat en Griekenland in de Eerste Wereldoorlog.

80

Rien Smit: Vervals(ing)en door de jaren heen

Het Griekse verzamelgebied wordt gekenmerkt door veel vervalsingen. Rien geeft een aantal voorbeelden uit uitgiftes als de Grote en Kleine Hermes koppen, de beide Olympiade-emissies, de veldtocht 1912 en latere series, alsmede port en toeslagzegels.

84

Joost Meijer: Ikaria, een “blauwe zone” in de filatelie?

Het kleine eiland Ikaria kende een korte periode van onafhankelijkheid in 1912, waarna het eiland zich aansloot bij Griekenland. Dit artikel schetst de geschiedenis van de postzegels die in die periode werden uitgegeven en gaat in op een aantal latere vervalsingen en “bogus” emissies.

93

Oscar van der Vliet: Met een bank het schip in; de geschiedenis van de scheepvaartmaatschappij P.M. Courtgis

Oscar schetst de opkomst, bloei en verval van deze scheepvaartmaatschappij tussen 1883 en 1911. De maatschappij had haar basis in Mytilene (Lesvos). Het artikel is geïllustreerd met de nodige fiscale documenten, zegels en stempels.

103

Frans Bruna: Bijna 50 jaar ons Bulletin “Hermes”

De redacteur geeft een kort overzicht van de geschiedenis van het blad “Hermes”.

Inhoud oude nummers Hermes

 

Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

CONTACT

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 26 voor in Nederland woonachtige leden en € 31 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

© Copyright 2016-2017. All Rights Reserved.