Bulletin Hermes
Hermes inkijkexemplaar

Hermes

 

De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. Het gaat natuurlijk over de postzegels en stempels van Griekenland, maar ook postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels komen aan de orde. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo krijgen ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid de nodige aandacht. Ook raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus worden besproken.

 

Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.

 

Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Hermes 177

Februari 2018

Hermes 177 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 2-12-2017.

03

Ruud Verberne: Keizerin Elizabeth van Oostenrijk (‘Sisi’) en Wilhelm II en hun passie voor Griekenland (Deel 2)

De auteur vervolgt zijn reis met een beschrijving van het verblijf van Sisi en Keizer Wilhelm II in het Achilleion op Corfu.

05

Eugène Endenburg: De Victory-uitgifte van 1 mei 1947

Eugène laat een brief zien met een 250 Dr zegel van de “Victorie” zegels (Hellas 672), afgestempeld op 28 november 1946. De rest van de serie verscheen grotendeels pas in 1947.

05

Jan Blijleven: Verzekeren van particuliere postzegelverzamelingen

Enkele tips over het verzekeren van een postzegelverzameling.

06

Joost Meyer: De zevende uitgifte van 2017

Wie waren de 7 Wijzen van de Klassieke Oudheid die op de serie uit 2017 met de gelijknamige naam zijn afgebeeld?

09

Ad van Groesen e.a.: De studiegroep variëteiten

Ad, Eugène en Joop nodigen iedereen uit om mee te denken/helpen met het inventariseren van de vele variëteiten op Griekse postzegels (denk aan plaatfouten, kleurafwijkingen etc.)

10

Ruud Verberne: Vakantiegroeten uit Griekenland

Ruud laat aan de hand van een aantal briefkaarten met vakantiegroeten zien dat toeristen niet altijd even zorgvuldig zijn met de adressering, waardoor de Griekse post niets met die brieven aan kan vangen.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 12: West-Thracië in Wereldoorlog I

West-Thracië lag tijdens WOI in Bulgaars gebied en had (postaal gezien) verder weinig onder de oorlog te lijden. Wel was er Bulgaarse censuur.

Hermes 176

Oktober 2017

Hermes 176 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 23-09-2017.

03

Ruud Verberne: De reikwijdte van het oude Griekenland (slot): De Griekse taal teruggevonden op oosterse munten.

In het tweede deel van dit artikel komen Kanishka de Grote en het Kushan Rijk aan de orde. Getoond worden onder andere een aantal munten met goden die verschillende godsdiensten vertegenwoordigen.

05

Rien Smit: Oneglia 5 L groen met vals puntstempel 67

Rien besteedt aandacht aan een valse GHK zegel met een eveneens vals puntstempel nr.67 (Syra) van de bekende vervalser Oneglia uit Turijn, gedrukt ca. 1890.

06

Joost Meyer: Griekenland en het ontstaan van de moderne Olympische Spelen

De auteur beschrijft enkele voorlopers van de moderne Olympische Spelen, de zogenaamde Zappas-spelen in het Griekenland van de 19e eeuw en staat stil bij de totstandkoming van de eerste nieuwe Olympische Spelen in Athene in 1896.

09

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 11: De regio Serres-Kavala vanaf 1912 tot 1918

Hans Paul gaat in op de roerige geschiedenis van dit deel van Macedonië dat eerst een onderdeel was van het Ottomaanse Rijk, toen Grieks werd om in 1916 door Bulgaarse troepen te worden bezet. Een en ander wordt geïllustreerd met de nodige poststukken.

12

Ruud Verberne: Keizerin Elizabeth van Oostenrijk (‘Sisi’) en Wilhelm II en hun passie voor Griekenland (Deel 1)

De auteur leidt ons via keizerin Sisi naar de Duitse archeoloog Dr. Purgold, de Hermesvilla in Wenen en het Achilleion op Corfu.

16

Jan van den Berg: Från utlandet via .....

In een vervolg op zijn artikel over Duitse aantekenstrookjes met de tekst “Vom Auslande uber” laat Jan nu de Zweedse versie van dit strookje op een Grieks poststuk zien. Een bijzondere vondst.

Hermes 175

Augustus 2017

Hermes 175 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

Eugène Endenburg: FACEBOOK – Pagina’s over onze hobby / hobby’s.

Een Facebook pagina met informatie over Griekse bankbiljetten.

02

Oproep: “Nieuwe werkgroep rond Griekse fiscale zegels”.

Een oproep van de Engelse Revenue Society om een nieuwe werkgroep te vormen om de Griekse fiscale zegels in kaart te brengen.

03

Nieuws van de Studiegroep.

Onze studiegroep doet onderzoek naar de correspondentie van de firma Vlassopoulos uit Trieste in de 19e eeuw. De studiegroep roept de leden op mee te helpen met een inventarisatie van de bestaande brieven van en aan deze firma.

04

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 10- De Servische veldpost in Noord Griekenland (1916-1918).

Hans Paul gaat in op de postale verrichtingen van de Servische troepen in Thessaloniki en het noordwestelijke front.

07

Marco van de Mortel: Variatie van een luchtpostblad.

Marco laat een onbekende variëteit zien van luchtpostblad PA3 uit deel V van de Hellas catalogus.

08

Frans Bruna: Thessaloniki 1917, vóór en na de brand.

Frans Bruna laat aan de hand van een vergelijking van ansichtkaarten het effect zien van de grote brand in Thessaloniki in augustus 1917.

10

Ruud Verberne: De reikwijdte van het oude Griekenland (deel 1): De Griekse taal teruggevonden op oosterse munten.

De auteur gaat in op de reikwijdte van de Hellenistische invloed in Azië en besteedt met name aandacht aan het Oezbeekse Ai-Khanoum (waarschijnlijk het oude Alexandrië aan de Oxus, Alexandria Oxiana).

12

Rien Smit: 1896 Olympische Spelen – een nieuw type vervalsing.

Rien signaleert weer een vals exemplaar van de 5 drachme van de uitgifte Olympische Spelen 1896 met een eveneens vervalst stempel “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 18” zonder datum.

13

Joost Meyer: Harry Pirie-Gordon, Fantastische filatelist of filatelistische fantast?

In dit artikel aandacht voor drie opmerkelijke zegel-uitgiften in 1916: de nooit uitgegeven Britse zegels voor de Berg Athos, de Britse “Levant” uitgifte uit Thessaloniki en de typemachine-zegels van Long Island, allemaal bedenksels van Harry Pirie-Gordon.

16

Nog meer fantasie; de verdwenen zuil van het Parthenon

Beschrijving van een ontwerpfoutje op de Akropolis-zegel uit de serie Toerisme van 1961.

Inhoud oude nummers Hermes

 

Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

CONTACT

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 26 voor in Nederland woonachtige leden en € 31 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Privacy. © Copyright 2016-2018. All Rights Reserved.