Bulletin Hermes

Hermes 171-172

Oktober 2016

Hermes 171-172 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland - Jubileumnummer

blz

artikel

01

Ruud Verberne: Voorwoord, 2016: 50 jaar Postzegelvereniging Griekenland

02

Frans van Limpt: De Grieken en hun helden

Frans schetst een beeld van de wijze waarop enkele "Helden van de Revolutie van 1821" in de loop van de tijd het predicaat “held” hebben gekregen. Hij besteedt daarbij met name aandacht aan het levensverhaal en de heldenverering van Laskarina Bouboulina, Andreas Vokos (Miaoulis), Markos Botsaris en Theodoros Kolokotronis.

09

Ruud Verberne: De eerste Griekse inflatieperiode: de emissie 1942 – 1944

Tussen 11 september 1942 en 15 september 1944 verscheen in vijf etappes uiteindelijk een grote, langlopende serie, bekend onder de naam ‘landschappen’. Ruud beschrijft het verloop van de serie, de reeks van tariefwijzigingen en de bijkomende toeslagzegels. Een en ander wordt rijk geïllustreerd met afbeeldingen van gelopen stukken met enkel-, meervoudige en mengfrankeringen.

30

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 8 - Noemvriana en blokkade; censuur tot 1916, censuur in Athene en Thessaloniki

In het eerste deel van dit drieluik komt de in het buitenland toegepaste censuur op Griekse post aan de orde. Er is vooral aandacht voor de Franse, Italiaanse en Bulgaarse censuur. Vervolgens is er aandacht voor het Nationale Schisma dat resulteerde in twee Griekenlanden. Met name wordt ingegaan op de censuur in het Griekenland buiten het onder controle van de Armée d'Orient staande gebied. Tot slot gaat Hans Paul in op de Franse en Engelse censuur van de Armée d'Orient. Ook het “NO” stempeltje krijgt daarbij aandacht.

53

Olav Petri: Grammos, Alexandrië: sporen in de filatelie van tweedracht en een muiterij

De bergketens Grammos en Vitsi staan in Griekenland symbool voor het eind van de burgeroorlog die het land na de Tweede Wereldoorlog verscheurde. Nationalisten/koningsgezinden en communisten stonden lijnrecht tegenover elkaar. Olav staat stil bij een aantal gebeurtenissen die deze tweedeling illustreren, zoals de opkomst van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de muiterij binnen de Griekse marine in Egypte en latere spanningen tussen links en rechts.

57

Jan van den Berg: De eerste Griekse briefkaart

In 1876 verscheen de eerste Griekse briefkaart, met een waarde-indruk van 15 lepta. Deze was uitsluitend bestemd voor gebruik naar het buitenland. Jan gaat in dit artikel in op de posthistorische achtergronden van deze briefkaart. Ook komen de druktechnische bijzonderheden (twee typen op de drukplaat) en verschillen tussen de eerste Parijse druk en de latere Atheense druk aan bod.

67

Ruud Verberne: Hellas, de geschiedenis van de Griekse wereld na de klassieke periode tot eind 1917 in een notendop, mede bezien door de bril van de filatelie.

Ruud schetst aan de hand van een aantal onderwerpen de geschiedenis van Griekenland, geïllustreerd met postzegels die daarop betrekking hebben. Aan bod komen onder andere de Grieks-Romeinse betrekkingen, De Byzantijnse en Ottomaanse periode, de rol van Napoleon en Kapodistrias, de ontwikkelingen van de jonge Griekse staat en Griekenland in de Eerste Wereldoorlog.

80

Rien Smit: Vervals(ing)en door de jaren heen

Het Griekse verzamelgebied wordt gekenmerkt door veel vervalsingen. Rien geeft een aantal voorbeelden uit uitgiftes als de Grote en Kleine Hermes koppen, de beide Olympiade-emissies, de veldtocht 1912 en latere series, alsmede port en toeslagzegels.

84

Joost Meijer: Ikaria, een “blauwe zone” in de filatelie?

Het kleine eiland Ikaria kende een korte periode van onafhankelijkheid in 1912, waarna het eiland zich aansloot bij Griekenland. Dit artikel schetst de geschiedenis van de postzegels die in die periode werden uitgegeven en gaat in op een aantal latere vervalsingen en “bogus” emissies.

93

Oscar van der Vliet: Met een bank het schip in; de geschiedenis van de scheepvaartmaatschappij P.M. Courtgis

Oscar schetst de opkomst, bloei en verval van deze scheepvaartmaatschappij tussen 1883 en 1911. De maatschappij had haar basis in Mytilene (Lesvos). Het artikel is geïllustreerd met de nodige fiscale documenten, zegels en stempels.

103

Frans Bruna: Bijna 50 jaar ons Bulletin “Hermes”

De redacteur geeft een kort overzicht van de geschiedenis van het blad “Hermes”.

Hermes 170

Mei 2016

Hermes 170 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 5 maart 2016.

03

Nieuwe uitgiften van Griekenland: 2015-12 t/m 2015-14.

04

Ruud Verberne: De meest eenvoudige benadering van de Grote Hermeskoppen.

Ruud schetst in het kort de geschiedenis van het drukken van de Grote Hermeskoppen en de latere pogingen van filatelisten als Pemberton, Groom, Basel en Tseriotis om de juiste classificatie vast te stellen. Tot slot geeft hij beginnende en gevorderde verzamelaars aanwijzingen voor het classificeren van deze zegels.

08

Marco van de Mortel: Grote en kleine gaten bij firmaperforaties

Marco beschrijft een randblok van 16 zegels van 1 drachme van het type "Landschappen" met firma-perforatie "TE"; om en om hebben de zegels een perforatie met kleine gaten en met grote gaten. Wat is daarvoor de verklaring?

09

Joost Meijer: www.pv-griekenland.nl herbouwd

De webbeheerder doet verslag van het maken van de nieuwe website.

12

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 7- Het Macedonische front in 1916

De Servische troepen die op Corfu terecht waren gekomen werden, na hersteld te zijn, overgebracht naar Thessaloniki om daar weer te strijden aan het front. Daarbij kregen zij gezelschap van Britse, Franse, Russische en Italiaanse militairen. Hans Paul beschrijft de ontwikkelingen aan dit front, waaronder de overgave van de Griekse troepen van Fort Rupel en het binnenvallen van Bulgaarsche troepen in Macedonië en de zichtbare effecten op de post.

14

Oscar van der Vliet:Speciale vaart van Smyrna naar Tinos

Oscar toont een pamflet van de "Post-Stoomschepen van de Khedivie" voor een speciale vaart van Smyrna naar Tinos uit de 19e eeuw. Hij gaat daarbij in op de bedevaart naar Tinos en de verschillen tussen de Juliaanse en Gregoriaanse kalender.

Hermes 169

Januari 2016

Hermes 169 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 21 november 2015.

02

Laurentz Jonker: Vignet concours hippique 1907 met een bekende afbeelding. Laurentz beschrijft dit vignet dat een van de manieren was om reclame te maken voor een Concours Hippique in Parijs. De afbeelding is overgenomen van de Griekse emmissie Olympische Spelen 1896, van de waarden 25 en 60 lepta.

03

Nieuwe uitgiften van Griekenland: 2015-9 t/m 2015-11.

04

Ruud Verberne: Notos 2015 van 12 t/m 15 november 2015 in Athene.

Ruud doet verslag van de grote postzegeltentoonstelling in Athene, die was georganiseerd met minimale middelen. Een delegatie van onze leden was ook aanwezig en enkele van hen namen zelf deel aan de tentoonstelling.

06

Joost Meijer & Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen - Corfu 1916-1918 - Vergaarbak van vele naties

In deze serie zijn we inmiddels aangeland in 1916. Een enorm aantal Serviërs werd geëvacueerd naar Corfu. De groep bestond uit het Servische leger (zo'n 100.000 man die totaal verslagen waren) en ongeveer 10.000 burgers. Franse, Britse en Italiaanse troepen verzorgden de noodmaatregelen, die zouden blijven bestaan tot het eind van WOI. Joost and Hans Paul beschrijven het functioneren van de Post van Griekenland, Frankrijk/Servië, Italië en Engeland.

11

Rien Smit: Een opmerkelijk aanbod

Rien ontdekte een drukplaat op Delcampe met negen Grote Hermes Koppen van verschillende waarden. Hij moet gemaakt zijn in de jaren na 1876. In ieder geval is duidelijk dat het het werk is van een vervalser.

12

Oscar van der Vliet: KRETA provisionals 1898-1900: grensverleggende feiten

Oscar duikt in de voorlopige uitgaven van de bezettingsmachten op Kreta in de jaren 1898-1900. Hij vergelijkt zijn eigen collectie met de publikaties van Rien Feenstra en vrienden (Athens 2001), en het Jubileum boek van de Bank van Kreta. Hij doet daarbij nieuwe ontdekkingen en treft vervalsingen aan.

16

Redactie/Walter Bauer: Een plaatfout in de 30 dr. zegel Vlastos 1753 = Hellas 1804.

De redactie heeft een artikeltje van Walter Bauer overgenomen uit Filotelia. Op de desbetreffende zegel is in een beperkt aantal gevallen de K van Kreta uitgevoerd in een kleiner lettertype. In de Hellas catalogus is deze varieteit al opgenomen.

Inhoud oude nummers Hermes

Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

CONTACT

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 26 voor in Nederland woonachtige leden en € 31 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

© Copyright mei 2016. All Rights Reserved.